Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
1- Toplumu oluşturan öğeleri yazınız. (10 Puan)
2- Sosyolojinin doğuşuna etki eden olayları yazınız? (10 Puan)
3- Sosyolojide kullanılan veri toplama tekniklerini yazınız. (10 Puan)
4- Sosyalleşmenin unsurlarını yazınız. (10 Puan)
5- Toplumsal statü nedir?Kaça ayrılır? Yazınız. (10 Puan)
6- Toplumsal değer ile normları karşılaştırınız. (10 Puan)

7- Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız(2’şer puandan 20 Puan)
1-Sosyoloji toplumsal sorunları ele alırken ………gibi inceler.
2-Kurumların sosyal hayattaki somut görünümlerine…………….denir.
3-Grupların ortak değer ve ……………….. vardır.
4-Belli bir olayın çok boyutlu olarak derinlemesine incelenmesinde ………………tekniği kullanılır.
5-Bir araştırmanın kapsamına giren bireylerin ve olguların tümüne ………………denir.
6-Kadın olmak………………………..statüdür.
7-Bireyin konumundan beklenen davranışlara ………………denir.
8-Yazısız normlara ilişkin kontrol………………//……………..ve …………….. şeklinde gerçekleşir.
9-      Toplumsal değer ve normlardan çeşitli nedenlerle uzaklaşmaya…………………..denir.
10-  Bireyin rollerinin birbirini desteklemesine ………… …… ……… ….denir.

8- Aşağıdaki ifadeleri doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) yazınız. (2’şer Puandan 20 Puan)
1- Sosyoloji normatif (kural koyucu) bir bilimdir. (…..)
2- ‘Antakya’nın kentleşme Süreci’ toplumsal bir olaydır . (…..)
3- ‘Mukaddime’ adlı eser İbni Haldun’a aittir. (…..)
4- Tarama araştırmasında anket ve görüşme tekniği kullanılır. (…..)
5- ‘Hars ve Medeniyet kavramları Prens Sabahattin’e aittir. (…..)
6- Öğretmenlik kazanılmış bir statüdür.  (…..)
7- Bireyin toplum içerisindeki konumu yerine ve zamanına göre değişmez. (…..)
8- Gelenek,görenek ve örf-adetler yazılı kurallardır. (…..)
9- Toplumda yazılı kurallar etkili ise resmi kontrol daha etkili olur. (…..)
10- Rüşvet, hırsızlık, cinayet vb. suçlar olumsuz sapmadır. (…..)
NOT: Her sorunun doğru cevabı (1-6.sorular 10’ar puan 7-8. Sorular 20’şer puandır).

CEVAPLAR

1- Toplumu oluşturan öğeleri yazınız. (10 Puan)
a) Gruplar    b) Kurumlar    c) Kuruluşlar
2- Sosyolojinin doğuşuna etki eden olayları yazınız? (10 Puan)
a) Fransız Devrimi  b) Sanayi Devrimi
3- Sosyolojide kullanılan veri toplama tekniklerini yazınız. (10 Puan)
a) Anket   b) Görüşme   c) Monografi    d) Sosyometri
4- Sosyalleşmenin unsurlarını yazınız. (10 Puan)
a) Aile  b) Okul   c) Arkadaş Grupları d) Kitle iletişim Araçları
5- Toplumsal statü nedir?Kaça ayrılır? Yazınız. (10 Puan)
Bireyin Toplum içinde işgal ettiği konuma Statü denir.
a) Verilmiş Statüler   b) Kazanılmış Statüler
6- Toplumsal değer ile normları karşılaştırınız. (10 Puan)
7- Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız(2’şer puandan 20 Puan)
1-      Sosyoloji toplumsal sorunları ele alırken olanı olduğu gibi inceler.
2-      Kurumların sosyal hayattaki somut görünümlerine kuruluş denir.
3-      Grupların ortak değer ve kuralları vardır.
4-      Belli bir olayın çok boyutlu olarak derinlemesine incelenmesinde  Monografi tekniği kullanılır.
5-      Bir araştırmanın kapsamına giren bireylerin ve olguların tümüne  Evren denir.
6-      Kadın olmak verilmiş statüdür.
7-      Bireyin konumundan beklenen davranışlara  rol denir.
8-      Yazısız normlara ilişkin kontrol kınama// ayıplama ve dışlama şeklinde gerçekleşir.
9-      Toplumsal değer ve normlardan çeşitli nedenlerle uzaklaşmaya  toplumsal sapma denir.
10-  Bireyin rollerinin birbirini desteklemesine  rol pekişmesi denir.
8- Aşağıdaki ifadeleri doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) yazınız. (2’şer Puandan 20 Puan)
1- Sosyoloji normatif (kural koyucu) bir bilimdir. (Y)
2- ‘Antakya’nın kentleşme Süreci’ toplumsal bir olaydır . (D)
3- ‘Mukaddime’ adlı eser İbni Haldun’a aittir. (D)
4- Tarama araştırmasında anket ve görüşme tekniği kullanılır. (D)
5- ‘Hars ve Medeniyet kavramları Prens Sabahattin’e aittir. (Y)
6- Öğretmenlik kazanılmış bir statüdür. (D)
7- Bireyin toplum içerisindeki konumu yerine ve zamanına göre değişmez. (Y)
8- Gelenek,görenek ve örf-adetle yazılı kurallardır. (Y)
9- Toplumda yazılı kurallar etkili ise resmi kontrol daha etkili olur. (D)
10- Rüşvet,hırsızlık,cinayet vb. suçlar olumsuz sapmadır. (D)

 

Leave a Reply