Konu: I. DÜNYA SAVAŞI, MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI – İŞGÂLLER CEMİYETLER Soru sayısı: 10 Süre: 10 Dk       [mtouchquiz 2 time=600]