inkılap Tarihi 1.dünya savaşı test çöz KONU:Birinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgâller, Kuvva-i Millîye. 1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden