1. Dünya Savaşında Osmanlı devleti Testleri ve Cevapları 1. Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle Osmanlı Devleti zor durumda kaldı ve ateşkes istedi. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A)