1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki tek başarısını ………… cephesinde, ilk yenilgisini ise……..cephesinde yapılan savaşlarla almıştır. Yukarıda boş bırakılan