1. Selim (Yavuz) dönemi Ders Notları OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ • Şah İsmail, 1502’de Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Safevi Devleti’ni kurmuştu. • Devlet, Şii mezhebine bağlıydı. • Şah İsmail, Anadolu’ya gönderdiği