10. SINIFLAR TARİH DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILISI 1)       Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı devresinde aydınlanmacı düşünürler tarafından ortaya atılan fikir akımlarından değildir? A)Kapitalizm                 B)Liberalizm              C)Sosyalizm                D)Panslavizm                E)Komünizm 2)       Aşağıda