Tanzimat Edebiyatı Döneminde Çıkarılan Gazeteler ve Özellikleri 1) Takvim-i Vekayi (olayların Takvimi) İlk resmi gazetedir. Adını II. Mahmut koymuştur. 1831 yılında yayımlanmaya başlamıştır.Daha çok resmi bildirileri ve memur