Türklerde Ekonomi Ünitesi Ders Notları 1) İLK TÜRK DEVLETLERİ’NDE EKONOMİ a) Hayvancılık: Türklerde ekonomik hayatın temelini hayvancılık faaliyetleri oluşturuyordu. Konargöçer yaşam çerçevesinde şekil alan bu hayat; at, koyun,