KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testleri 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti açısından XVIII. yy’ın genel özellikleri arasında yer almaz? A) Osmanlı Devleti bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları