1881’den 1919’a Mustafa Kemal 12 Soruluk Test ve Cevapları 1. Mustafa Kemal’in fikirsel gelişimi ve etkileşimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Mustafa Kemal’in Türk İnkılabını başlatmasında Fransız İhtilali’nin