Tarih Bilimine giriş Konusu Üniversite sınavlarında Çıkmış sorular 1. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir tarihi olaya örnek gösterilemez? A)   İstanbul’un fethedilmesi B)   Anadolu’nun türkleşmesi ve