1994 ÖSS Tarih Çıkmış Soruları   Soru 37: İlkçağda İyonya'da, -Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamıştır. -Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. İyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini