Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi -2. Dünya Savaşı Ünitesi Testleri ve Cevapları- 2 1. Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmuştur? A)