Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi -20. yy başlarında Dünya Testi ve Cevapları Aşağıdaki Test Soruları ÇTDT ile ilgili 20.yy Başlarında dünya Ünitesine aittir. Doğru Cevapların altı çizili olarak