2012 LYS ÇIKMIŞ Tarih Soruları ve Cevapları 1.Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir? A) İstanbul′un fethedilmesi B) Türkiye′nin çağdaşlaşması C) Malazgirt Savaşı′nın