Yedi Meşaleciler Topluluğu Sanatçıları, Özellikleri Cumhuriyet dönemi öz(saf) şiir anlayışı ile hareket eden, sembolizm akımından etkilenen ve Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkan 7 Meşaleciler, adını yedi sanatçının