9. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı soruları test cevapları 1–Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A-Çekirdek  –  Dünya’nın en sıcak katmanı B-Irmak adası – Akarsu birikim şekli C-Manto –