Şiirde Zihniyet Nedir, Şiirde Zihniyet İlişkisi Sanat yapıtı, sanatçısının dünya görüşünü, sanatçı da içinde yaşadığı çevrenin ve dönemin sanat anlayışını, sosyal, siyasi, dini, ekonomik, askeri ve kültürel hayatının