İlkçağ uygarlıkları Testi ve Cevapları İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-1 1. Yakındoğu’nun iki büyük devleti olan Hititler ve Misirlar arasındaki Kadeş Savaşı’nın nedeni her iki devletin suriye’deki çıkarlarının çatışmasıdır. Ancak Mezopotam­ya’da