9. Sınıf Tarih Dersi İlkçağ uygarlıklar, Mezopotamya uygarlıkları , Anadolu uygarlıkları ve mısır uygarlığı ile ilgili Konu tarama testlerini aşağıdan inceleyip çözebilirsiniz. Soru1.  Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona