Abbas Sayar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Romanın ve öyküleri yöresel gözlemlere dayanır. Halk şiiri geleneğini çağrıştıran şiirler de yazmıştır. Yapıtlarında genellikle Orta Anadolu’yu anlatır. Romanlarında Türk köylüsünün nasıl