Abdülhak Şinasi Hisar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Yapıtlarında görgü, anı, betimleme, kültür unsurları, mutluluklarla geçmiş gençliği ve 20.yüzyıl başlarındaki rahat İstanbul yaşamı ağır basar. Sanatlı, uzun cümleleri vardır.(yahyagungor.net)