İstiare( Eğretileme), İstiare Çeşitleri İstiare nedir? İstiare, bir sözü benzetme amacı güderek başka bir sözün yerine kullanmaktır. İstiare söz sanatı, benzetmeye dayalı bir sanattır. Ancak benzetmede iki temel