Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi ocak 2010 Soruları ve Cevapları 1. Tahta geçiş usûlünde köklü deği­şiklikler yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A) II. Osman B) III. Mehmet