Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) TBMM Hükûmeti, I. İnönü Muharebesi’nden sonra Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Moskova’ya bir heyet gönderdi. Bu sırada Moskova’da bulunan Afgan heyeti ile Türk