AHLAK FELSEFESİ – ETHİK- MORAL Ahlak Felsefesinin Konusu: Ahlak felsefesinin konusu insanının kişisel yada toplumsal yaşamdaki eylemleri ve bu eylemlerin dayandığı ilkelerdir. Etik(Ethic): Varolan ahlak(moralite) üzerine düşünme,varolan ahlakı