Ahmet Cevdet Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1822-1895) İstanbul’da iyi bir medrese eğitimi almış, kendini yetiştirmiştir. Peygamberlerle ilgili hikayeleri anlattığı eseri “Kısas-ı Enbiya”dır.yahyagungor.net İyi bir “vâk-anüvis” (tarih