Ahmet Hamdi Tanpınar Hayatı, Edebi Kişiliği Eserleri(1901-1962) Öykü, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türünde yapıtları vardır. En önemli yönü şairliğidir. Şiirlerinde temel unsur musiki, his ve hayaldır.