Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserleri Nelerdir ? Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının temsilcilerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar çok yönlü bir sanatçıdır. Şiir, roman, hikaye, makale vb. türlerde eserleri vardır.