Ahmet Muhip Dıranas Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri(1908-1980) Fransız sembolist şiirinin öncülerinden Baudelaire’in etkisi altında kalan sanatçı, yeni bir yapı içinde ruhun dalgalanışlarını dile getirmeye çalışmıştır. Şiirde yeni bir