Ahmet Vefik Paşa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1823-1891) Dilde ve edebiyatta milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir.yahyagungor.net Tiyatro uyarlamaları ve çevirileri bulunmaktadır. Özellikle Moliere’den yaptığı çevirileri ve