Aka Gündüz Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1886-1958) Son devir hikaye ve romancısı; şair ve gazetecisidir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise Aka Gündüz adıyla eserler vermiştir. Sade dil