Ali Püsküllüoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1935-2008) İlk şiirlerinde halk şiirinin düşünce ve duyarlılığından yararlandı; 1960'dan itibaren şiirlerinde İkinci Yeni ve toplumcu şiir anlayışının olanaklarını kullanarak  açık ve