Sunuş Biçimine Göre Röportaj Türleri (Çeşitleri) Sözlü anlatıma dayanan bir öğretici metin türü olan röportajlar sunuş şekline göre ikiye ayrılmaktadır: Amerikan Röportajı: Bu tür röportajlarda giriş bölümünde okuyucuya beklenmedik