Amasya Genelgesi 21 Soruluk Test ve Cevapları 1. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçtikten sonra yaptığı ilk siyasiçalışma aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Amasya Genelgesi B) Havza Genelgesi C) Erzurum