Anadolu Uygarlıkları Nelerdir ? Hititler (MÖ 1800 – MÖ 700) M.Ö. 2000 yılı başlarında Anadolu’ya gelen Hititler, Orta Anadolu’da Kızılırmak havzasına yerleştiler. Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden gelmişlerdir. M.Ö. 3000