İlkçağ Uygarlıkları Testleri ve Cevapları 1.   Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazıların so­nucunda, Asurlu tüccarlara ait olan ve Anadolu’daki ilk yazılı belgeler olarak da kabul edilen tabletlere ulaşıl­mıştır. Buna