Anı( Hatıra) Metinlerinin Yazılış Amaçları Nelerdir? Anı metinlerinin yazılış amacının “ bilgilendirmek, öğretmek, izlenim kazandırmak” olduğunu söyleyebiliriz.