Balkan Antantı Hakkında Bilgi (20 TEMMUZ 1936) Türkiye 1923’te Arnavutluk, 1925’te de Bulgaristan ve Yugoslavya ile ikili dostluk antlaşmaları imzaladı. 1926’da Türkiye’nin Balkanlarda istikrarı sağlamak, sınırların karşılıklı olarak güvence