Uluslararası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×7=70 puan) 1-Diplomasi tarihi neden önemlidir? (10 puan) 2-Otoriter ve demokratik sistemleri sınıflandırınız? (10 puan) 3-Dış politika