KPSS Tarih Yeni Çağda Avrupa Tarihi Testleri 1. Rerform hareketinin İngiltere’de tepkiyle karşılanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere’nin reformdan etkilenmemesi B) Almanya ile tüm sorunlarını çözmesi