KPSS Tarih Yeni Çağda Avrupa Tarihi Test Soruları 1. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu içindeki Katolik ve Protestan prensliklerin birbirleriyle olan mücadelelerine Otuz Yıl Savaşları adı verilmiştir. (1618-1648) Aşağıdaki antlaşmaların