Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih 10 Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

TARİH 2 DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A- Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.
1- 18- yy ıslahatlarının amacı ve özelliklerini yazınız.
2- Şark meselesinden ne anlıyorsunuz yazınız
B- Aşağıdaki Test soruları cevaplandırınız.
1- Osmanlı devleti aşağıdakilerden hagisi ile Kırımın Rusyaya ait olduğunu kabul etmiştir.
A- Yaş anlaşması
B- Kasrı Şirin anlaşması
C- Küçük Kaynarca anlaşması
D- Karlofça anlaşması
2- 3. Selim zamanıda yapılan ıslahatların genel adı aşağdakilerden hangisidir
A- Nizamı Cedit
B- İradı Cedit
C- Babı Ali
D- Tanzimat
3- Osmanlı devletinde Adli mahlası ile şiirler yazan Padişah aşağıdakilerden hangisidir.
A- Fatih Sultan Mehmet
B- 2. Mahmut
C- 3. Selim
D- 4. Mustafa
4- Osmanlı devletine İlk isyan eden ve ilk Bağımsızlığına kavuşan uluslar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.
A- Yunan- Macar
B- Yunan- Sırp
C- Sırp- Arnavutluk
D- Sırp- Yunan
5- Sırbistan ve Yunanistan Aşağıdaki Anlaşmalırın hangisi ile bağımsızlığına kavuşmuştur.
Sırbistan Yunanistan
A- Küçük kaynarca Edirne
B- Edirne Berlin
C- Berlin Edirne
D- Yaş Anlaşması Edirne
6- Büyük bir yunanistan kurma hayalini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir..
A- Etniki Eterya
B- Helenizm
C- Helen çocukları
D- Megalo idea

C-Aşağıdaki Boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1- Osmanlı devletinin donanmaları tarih boyunca bir çok kez yakılmıştır. Bunlardan biri de ….. …… …………………………….. …….dır
2- Avrupada 1815 ve 1827 yılları arasında geçen ve avrupayı yeniden düzenleme anlamına gelen döneme ………………………denir.
3- Rus çarı 1. nikolanın osmanlı devletine taktığı ve dönemin diplomasi dilinde kullanılan lakap …. … ………………………………dır.
4- Rusyanın Bütün slav halklarını bir çatı altında toplama amacına …………………………..denir.
5- 2. mahmut döneminde yayınlanan ilk resmi gazete ……………………………………dır
6- 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan ve padişahın otoritesinin ilkkez sınırlandırıldığı belge…….. ……………….dır.
D-Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız
1- Osmanlı merkez teşkilatında yapılan düzenlemeler sonucunda meydana gelen değişikliklerin verildiği tabloda ki boşlukları doldurunuz.
a-Divanı Hümayun ———————-
b-Şeyhül İslamlık———————-
c-Reisül Küttaplık———————–
2- Aşağıdaki yapılan ıslahatların hangi alanda yapıldığını yazınız
Askeri alan- Yönetim ve İdari alan- Ekonomik alan- Eğitim alanı
1- Yeniçeri ocağı kaldırıldı————————
2- Tercüme odaları kuruldu—————-
3- Yerli malı kullanımı teşvik edildi
4- Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı—————-
5- Gümrük vergileri azaltıldı——————-
3- aşağıdaki ıslahatlar hangi padiyah döneminde yapılmıştır karşılarına yazınız
1- Yeniçeri ocağı kaldırıldı——-
3 İradı cedit hazinesi kuruldu——
3- Daimi elçilikler açıldı———–
4- Aşağıdaki Cümleleri Doğru Yanlış Olarak Gruplandırınız
1- 18 yydan itibaren osmanlı sanatı üzerinde avrupa sanat anlayışının etkisi görülmeye başlanmıştır.
2- ”Layık olursa Bana cihanda tahtı şevket eylemek mahzı safadır bana nasa hizmet” dizeleri 3. selime aittir
3- Osmanlı devleti 18 yy da en zirve çağını yaşamıştır

 

16 Comments

 1. blank
 2. blank
 3. blank
 4. blank
 5. blank
 6. blank
 7. blank
 8. blank
 9. blank
 10. blank
 11. blank
 12. blank
 13. blank
 14. blank
 15. blank
 16. blank

Leave a Reply