Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih 10 Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

TARİH 2 DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A- Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.
1- 18- yy ıslahatlarının amacı ve özelliklerini yazınız.
2- Şark meselesinden ne anlıyorsunuz yazınız
B- Aşağıdaki Test soruları cevaplandırınız.
1- Osmanlı devleti aşağıdakilerden hagisi ile Kırımın Rusyaya ait olduğunu kabul etmiştir.
A- Yaş anlaşması
B- Kasrı Şirin anlaşması
C- Küçük Kaynarca anlaşması
D- Karlofça anlaşması
2- 3. Selim zamanıda yapılan ıslahatların genel adı aşağdakilerden hangisidir
A- Nizamı Cedit
B- İradı Cedit
C- Babı Ali
D- Tanzimat
3- Osmanlı devletinde Adli mahlası ile şiirler yazan Padişah aşağıdakilerden hangisidir.
A- Fatih Sultan Mehmet
B- 2. Mahmut
C- 3. Selim
D- 4. Mustafa
4- Osmanlı devletine İlk isyan eden ve ilk Bağımsızlığına kavuşan uluslar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.
A- Yunan- Macar
B- Yunan- Sırp
C- Sırp- Arnavutluk
D- Sırp- Yunan
5- Sırbistan ve Yunanistan Aşağıdaki Anlaşmalırın hangisi ile bağımsızlığına kavuşmuştur.
Sırbistan Yunanistan
A- Küçük kaynarca Edirne
B- Edirne Berlin
C- Berlin Edirne
D- Yaş Anlaşması Edirne
6- Büyük bir yunanistan kurma hayalini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir..
A- Etniki Eterya
B- Helenizm
C- Helen çocukları
D- Megalo idea

C-Aşağıdaki Boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1- Osmanlı devletinin donanmaları tarih boyunca bir çok kez yakılmıştır. Bunlardan biri de ….. …… …………………………….. …….dır
2- Avrupada 1815 ve 1827 yılları arasında geçen ve avrupayı yeniden düzenleme anlamına gelen döneme ………………………denir.
3- Rus çarı 1. nikolanın osmanlı devletine taktığı ve dönemin diplomasi dilinde kullanılan lakap …. … ………………………………dır.
4- Rusyanın Bütün slav halklarını bir çatı altında toplama amacına …………………………..denir.
5- 2. mahmut döneminde yayınlanan ilk resmi gazete ……………………………………dır
6- 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan ve padişahın otoritesinin ilkkez sınırlandırıldığı belge…….. ……………….dır.
D-Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız
1- Osmanlı merkez teşkilatında yapılan düzenlemeler sonucunda meydana gelen değişikliklerin verildiği tabloda ki boşlukları doldurunuz.
a-Divanı Hümayun ———————-
b-Şeyhül İslamlık———————-
c-Reisül Küttaplık———————–
2- Aşağıdaki yapılan ıslahatların hangi alanda yapıldığını yazınız
Askeri alan- Yönetim ve İdari alan- Ekonomik alan- Eğitim alanı
1- Yeniçeri ocağı kaldırıldı————————
2- Tercüme odaları kuruldu—————-
3- Yerli malı kullanımı teşvik edildi
4- Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı—————-
5- Gümrük vergileri azaltıldı——————-
3- aşağıdaki ıslahatlar hangi padiyah döneminde yapılmıştır karşılarına yazınız
1- Yeniçeri ocağı kaldırıldı——-
3 İradı cedit hazinesi kuruldu——
3- Daimi elçilikler açıldı———–
4- Aşağıdaki Cümleleri Doğru Yanlış Olarak Gruplandırınız
1- 18 yydan itibaren osmanlı sanatı üzerinde avrupa sanat anlayışının etkisi görülmeye başlanmıştır.
2- ”Layık olursa Bana cihanda tahtı şevket eylemek mahzı safadır bana nasa hizmet” dizeleri 3. selime aittir
3- Osmanlı devleti 18 yy da en zirve çağını yaşamıştır

 

16 Comments

Muhammed için bir cevap yazın Cevabı iptal et