Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları Yeni Müfredat 

10. Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları Yeni Müfredat

Aşağıya eklediğimiz 10. Sınıf Tarih Dersi yazılı Sorusu Örneğinin en altına da word halini koyduk. Güle Güle kullanınız.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

1-Aşağıdaki sözlerin yanına hangi İslam tasavvufuna ait olduğunu yazınız. (10 puan)
a) Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen, öyle mazlum yolsa kalsa hemdem ol sen:
b)Gene gel, gene. Ne olursan ol, ister kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister yüz kere tövbe etmiş ol, ister yüz kere bozmuş ol tövbeni. :
c) İlim ilim bilmektir.İlim kendin bilmektir .Sen kendini bilmezsin . Ya nice okumaktır:
d) Eline, beline, diline sahip ol.:
e) Yaradılanı hoşgör Yaradan’dan ötürü.:
2-) Aşağıda padişah isimleri verilmiştir. Aynı zamanda şair olan bu padişahların mahlaslarını yazınız. (10 puan)
Fatih:
II.Murat:
II.Bayezid:
Kanuni:
I.Selim (Yavuz):
3-) Aşağıda verilen Osmanlı el sanatları ile tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz. Sanat isimlerinin yanındaki kutucuğa tanımların yanındaki harfleri yazarak eşleştirme yapınız. (10 puan)
Sanatlar Tanım
Ebru
Çini
Tezhip
Minyatür
Hat
a) Özel olarak hazırlanmış toprağın sırlanarak çeşitli nakışlarla süslenip pişirilmesiyle ortaya çıkan süsleme sanatıdır
b) Kağıt süsleme sanatıdır.
c) Güzel yazı yazma sanatıdır.
d) El yazması kitapları süsleme sanatıdır
e) El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere denir
4-) Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının görevlerini yazınız (3 madde) (10 puan)
5-)İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarını yazınız. (3 madde) (10 puan)
6-) Fatih’in Karadeniz hakimiyeti için yaptığı fetihleri yazınız. (4 adet) (10 puan)
7-)Mısır Seferi’nin sonuçlarını yazınız. (3 madde) (10 puan)
8-)Cem Sultan olayının önemini birkaç cümle ile açıklayınız. (10 puan)
9-) Osmanlı yükselme döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayları tarih şeridine yerleştiriniz. (10 PUAN)
-Şahkulu İsyanı
-Ridaniye Savaşı
-Trabzon’un Fethi
-Otlukbeli Savaşı
-Turnadağ Savaşı
10-)Çaldıran Savaşı’nın sonuçlarını yazınız (3 madde) (10 puan)

10. Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı Cevapları

1-Aşağıdaki sözlerin yanına hangi İslam tasavvufuna ait olduğunu yazınız. (10 puan)
a) Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen, öyle mazlum yolsa kalsa hemdem ol sen: Ahmet Yesevi 2 puan
b)Gene gel, gene. Ne olursan ol, ister kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister yüz kere tövbe etmiş ol, ister yüz kere bozmuş ol tövbeni. : Mevlana 2 puan
c) İlim ilim bilmektir.İlim kendin bilmektir .Sen kendini bilmezsin . Ya nice okumaktır: Yunus Emre 2 puan
d) Eline, beline, diline sahip ol.: Hacı Bektâş-ı Velî 2 puan
e) Yaradılanı hoşgör Yaradan’dan ötürü.: Yunus Emre 2 puan 5X2= 10 PUAN
2-) Aşağıda padişah isimleri verilmiştir. Aynı zamanda şair olan bu padişahların mahlaslarını yazınız. (10 puan)
Fatih: Avni 2 puan
II.Murat: Muradi 2 puan
II.Bayezid:Adli 2 puan
Kanuni:Muhibbi 2 puan
I.Selim (Yavuz):Selimi
3-) Aşağıda verilen Osmanlı el sanatları ile tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz. Sanat isimlerinin yanındaki kutucuğa tanımların yanındaki harfleri yazarak eşleştirme yapınız. (10 puan)
Sanatlar    Tanım
Ebru B
Çini A
Tezhip D
Minyatür E
Hat C

a) Özel olarak hazırlanmış toprağın sırlanarak çeşitli nakışlarla süslenip pişirilmesiyle ortaya çıkan süsleme sanatıdır
b) Kağıt süsleme sanatıdır.
c) Güzel yazı yazma sanatıdır.
d) El yazması kitapları süsleme sanatıdır
e) El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere denir

4-) Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının görevlerini yazınız (3 madde) (10 puan)
– Osmanlılarda ilmiye sınıfının başlıca üç görevi vardır:
-Eğitim-öğretimin sürdürülmesi 1 madde 4, 2 madde 7, 3 madde 10 puandır.
– idari ve adli hizmetlerin görülmesi
– sosyal, idari ve askerî konularda dinin görüşünün açıklanması

5-)İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarını yazınız. (3 madde) (10 puan)
İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları:
1- Şehirleri çevreleyen surların toplarla yıkılacağı anlaşıldı.Avrupalı krallar derebeylerinin şatolarını toplar ile yıkarak Ortaçağ feodalite rejimine son verdiler.
2- İpek ve baharat yolları Türklerin eline geçince Avrupalı denizciler başka deniz yolları aramak zorunda kaldılar ve coğrafi keşifler başladı.
3- 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Roma imparatorluğu tarihe karıştı.
4- İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya kaçan bilginler orada Rönesans hareketini başlattılar.
5- İstanbul’un fethi Ortaçağ’ın sonu, Yeniçağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.
6- Ortodokslar Osmanlı himayesine alınarak Hristiyan birliği parçalanmaya çalışıldı. 1 madde 4, 2 madde 7, 3 madde 10 puandır.

6-) Fatih’in Karadeniz hakimiyeti için yaptığı fetihleri yazınız. (4 adet) (10 puan)
-Amasra, -Sinop, -Trabzon ve -Kırım’ın fethi. 1 tanesi 3, 2 tanesi 5,3 tanesi 8 ve 4 tanesi 10 puandır.

7-)Mısır Seferi’nin sonuçlarını yazınız. (3 madde) (10 puan)
1- Mısır, Suriye, Filistin, Lübnan ve Hicaz bölgesi Osmanlı topraklarına katıldı.
2- Kutsal emanetler, Mekke ve Medine’nin anahtarları Osmanlılara teslim edildi. Halifelik Osmanlılara geçti. (Osmanlı padişahları 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar bu unvanı kullanmadılar.)
3- Osmanlı Devleti teokratik (dine dayalı olarak yönetilen devlet) bir karakter kazandı.
4- Baharat ticaret yolu Osmanlılara geçti. (Ancak coğrafi keşiflerin yapılmasından dolayı Osmanlılar Baharat yolundan istedikleri gibi faydalanamamışlardır.)
5- Mısır seferi sonunda Osmanlı hazinesi tamamıyla doldu. (Yavuz benim doldurduğum hazineyi torunlarımdan kim benim kadar doldurabilirse hazine onun mührü ile açılsın demiştir)
6- Venedikliler Kıbrıs için Memluklere verecekleri vergiyi bundan sonra Osmanlılara ödemeye başladılar.
7- Mısır’ın fethi ile Kuzey Afrika seferleri için önemli bir üs elde edildi.

8-)Cem Sultan olayının önemini birkaç cümle ile açıklayınız. (10 puan)
Cem meselesi yüzünden Osmanlı’nın batı yönündeki fetihleri durmuş, yükselme içinde duraklama yaşanmış, bu yüzden II. Bayezid dönemi pasif geçmiştir. Hatta Endülüs Müslümanlarına yapılan zulme Osmanlı beklenen tepkiyi gösterememiştir. Bu olay bir iç sorunken Cem’in Fransa ve Papa’ya sığınması ile dış sorun haline gelmiştir. 10 PUAN

9-) Osmanlı yükselme döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayları tarih şeridine yerleştiriniz. (10 PUAN)

-Şahkulu İsyanı
-Ridaniye Savaşı
-Trabzon’un Fethi
-Otlukbeli Savaşı
-Turnadağ Savaşı
10-)Çaldıran Savaşı’nın sonuçlarını yazınız (3 madde) (10 puan)
1- Doğu Anadolu Osmanlı idaresi altına girdi.
2- Dulkadiroğlu beyliğine son verildi ve toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi.
3- Tebriz-Halep, Tebriz-Bursa ipek yolu Osmanlı kontrolüne geçti.
4- Şah İsmail hazinesini bırakarak kaçtığı için Osmanlılar büyük ganimet elde ettiler.
5- Şiiliğin Anadolu’da yayılması geçici olarak önlenmiştir.
6-Anadolu güvence altına alınmış; Irak, İran ve Kafkasya gibi bölgelerin fethinde kolaylık sağlanmıştır 1 madde 4, 2 madde 7, 3 madde 10 puandır.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları Yeni Müfredat İNDİR

7 Comments

Leave a Reply