Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2. dönem 1. Yazılı soruları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 2. dönem 1. Yazılı sorularını bu sayfada bulabileceksiniz. Türklerde ekonomi ünitesini kapsayan yazılı soruları 4 saatlik sosyal sınıflar için uygundur. üniteyi bitirdim ve yazılı için soruları hazırladım.
1- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız.
a- Coğrafi Şartlar devletlerin ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilemektedir. Örnekler vererek açıklayınız.
b- Cumhuriyet döneminde ekonomide devletçi politikalar izlenmesinin nedenleri neler olabilir.
c- Osmanlı devletinde yabancı yatırım destekli inşa edilen demir yollarının bazı bölgelerde ( S ) şeklinde gereksiz uzatıldığı görülmektedir. Şirketlerin böyle bir yol izlemesinin nedeni ne olabilir.
d- Osmanlı devleti sanayi inkılabının yarattığı olumsuzluklara karşı ne gibi tedbirler almaya çalışmıştır.
e- Tımar sisteminden Mukataa sistemine geçiş Osmanlı devletine hangi avantajları sağlamıştır.

2- Aşağıdaki Test sorularını cevaplandırınız

1- Osmanlı devleti iflasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır

a- Ramazan kararnamesi
b- Muharrem kararnamesi
c- Şaban kararnamesi
d- Duyunu umumiye kararnamesi

2- İlk Osmanlı kağıt parasının adı aşağıdakilerden hangisidir
a- Akçe-i Osmani
b- Kaime-i Muteber-i Nakdiyye
c- Osmanlı Lirası
d- Türk Lirası

3- Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi 19 yy Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığını artırmış ve Osmanlı pazarları yabancı sermayenin istilasına uğramıştır
a- Kasr-ı Şirin anlaşması
b- Balta limanı anlaşması
c- 1840 Londra anlaşması
d- Karlofça anlaşması

4- Osmanlı devletinde Fiyatlara müdahale anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir
a- Fiskalizm
b- İaşecilik
c- Narh Sistemi
d- Gelenekçilik

5- Osmanlı devletinde ihtiyaç malları ve hammaddelerin toplanıp esnafa dağıtıldığı toptancı hallerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir.
a- Kapan emini
b- Kapan
c- Bedesten
d- Kapalı Çarşı

6- 16 yy Osmanlı devletinde tarım ve ticareti olumsuz etkileyen isyanların genel adı aşağıdakilerden hangisidir
a- Celali isyanları
b- Yeniçeri isyanları
c- Patrona Halil İsyanı
d- Şayh Bedrettin isyanı

7- Türkiye Selçukluları Ticareti geliştirmek için ve canlılığı artırmak için bazı tedbirleri başvurmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde bu tedbirler bir arada verilmiştir.
I- İlleri merkezden vali atanması
II-Avrupalı tüccarlara düşü gümrük uygulanması
III- Malları gasp edilenlerin zaranının karşılanması
IV-Antalya sinop gibi liamanların fethedilmesi
V-Kervansaray yapılması
a- Yalnız I
b- I- II ve III
c- II ve III
d- II , III, IV, V
3- Aşağıdaki Cümleleri DOĞRU – YANLIŞ olarak gruplandırınız
a- Türk islam devletlerinin iktisat anlayışının önemli noktalarından biride halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmesidir.
b- Osmanlı devletinde her türlü malın ihracatı ve ithalatı hiçbir kızıtlama olmadan serbesttir
c- Loncaların amaçlarından biride piyasada kaliteli mal bulundurulmasına katkı sağlamaktır
d- İpek yolu ilk Türk devletlerinin dış politikalarına etki etmiştir.
e- Uygurlarda Ödeme aracı olarak kullanılan kumaş cinsinden paraya BÖZ denilirdi.

4- Aşağıdaki vergilerin ne amaçla alındığını yazınız
Öşür vergisi, Çift bozan vergisi, Avarız vergisi

2 Comments

Leave a Reply