İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları

Merhaba Değerli Takipçilerimiz şimdi sizlere 11. sınıf Kültür ve medeniyet tarihi Ders kitabı cevaplarını vereceğiz. Eğer Aradığınız cevabı bulamaz iseniz yorum bölümünden bize bildirebilirsiniz.
Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları
Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 12
1. Geçmişteki bilgilerinizden yararlanarak devletin tanımını yapınız?
CEVAP: Toplumun Siyasi örgütlenişidir.
2. Devlet ile millet arasında nasıl bir ilişki olmalı? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
CEVAP:Devlet, milletlerin oluşturmuş olduğu düzenli ve teşkilatlı topluluktur. Devletlerde farklı milletten insanlar olabilir. Bir milletin mensupları farklı ülkelerde de olabilir.
3. Aşağıdaki görselleri inceledikten sonra geçmişten günümüze devlet yönetiminde etkili olan meclisler hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP:Meclisler her dönem devlet yönetiminde etkili oluştur.  Osmanlının Son döneminde ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren günümüze kadar meclis hep varolmuştur.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 14
Hun Türk Devleti’nin kurultayında (devlet meclisinde) geçen bu konuşma, Türklerin bağımsızlığa verdiği önemi ifade etmektedir. Bu metindeki bağımsızlığın korunmasıyla ilgili düşünceleri, İstiklâl Marşı’nda geçen bağımsızlıkla ilgili mısralarla karşılaştırarak benzer iki yönü aşağıya yazınız.
CEVAP:

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 15
Bilge Kağan’ın söylediklerinden yola çıkarak Türk hükümdarlarının başlıca görevlerinin neler olduğunu yazınız.
CEVAP:Türk toplumunda hükümdarlara büyük önem verildiği için onların birtakım üstün meziyetlere sahip olmalarına özen gösterilirdi. Türk kağanlarında aranan olmazsa olmaz iki özellik, “Bilge”lik ve “Alp”liktir. Eski Türkler deki devlet anlayışına göre iyi bir kağanın “Bilge” yani bilgili olması gerekliydi. İkinci olarak da “Alp” yani cesur ve savaşçı olmalıydı.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 16
Metinlerden hareketle Türklerdeki yönetim anlayışı hakkında neler söylenebilir?
CEVAP:Türklerde hakimiyetin kaynağı  tanrı olarak görülürdü ve yönetme yetkisini tanrıdan aldıklarına inanılırdı. Tüm dünyanın bir gün Türkler tarafından ele geçirileceğine inanılırdı.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 18
İlk Türk devletlerinin teşkilat yapısını göz önünde bulundurarak noktalı yerleri tamamlayınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 18
Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 18

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 19
İlk Türk devletlerinde orun ve ülüş uygulamalarının devlet yönetiminin işleyişi
bakımından yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
“Sü uyur, düşman uyumaz.” atasözünden ne anlıyorsunuz?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 20
Ordu-millet anlayışı hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 21
İlk Türk devletlerinde yönleri bildirmek amacıyla kullanılan renkler, günümüzde de yön bildirmek amacıyla kullanılıyor mu? Karşılaştırınız.
CEVAP:Türkler renkleri yönleri tarif etmek için kullanmışlardır.
Bu renklerden kara=kuzey, kızıl=güney, gök=doğu, ak=batı yönlerini tarif etmek için kullanılmıştır.
Renkler, her toplumda değişik anlamlar ifade eder.
Hindistan’da Doğu=ak, Güney=sarı, Batı=kara, Kuzey=kızıl renkleri ile temsil edilirken,
Amerika’da Doğu=kara, Güney=ak, Batı=sarı/kızıl, Kuzey=mavi/yeşil olarak gösterilmektedir. Aynı renkler farklı kültürlerde ve kıtalarda değişik anlamlar kazanmaktadır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 22
1. Devlet yönetiminde istişarenin (fikir alışverişi) önemi nedir?
2. “Hükümdarın adaletle hükmetmesi.” sözünden ne anlıyorsunuz?
3. Türkler İslamiyet’e geçince, yönetim anlayışlarında neler değişmiş olabilir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 23
Selçuklularda, “Ülke toprakları hanedan ailesinin ortak malıdır.” anlayışını merkeziyetçi
yapı açısından değerlendiriniz.
Yanda yer alan görsellerde ilk Türk İslam devletlerinde yeni hükümdarlık sembollerinden bazıları verilmiştir. Bu sembolleri Tablo 1.2’den bularak görsellerin altına yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 24
Yukarıdaki metinlerden hareketle bir yöneticide bulunması gereken özellikleri
aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 26
Aşağıda yer alan görsellerde ilk Türk İslam devletlerindeki saray görevlilerinden
bazıları verilmiştir. Bu kişilerin görevlerini tablo 1.3’ten bularak görsellerin altına
yazınız.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 27
İlk Türk devletlerindeki kurultay ile ilk Türk İslam devletlerindeki divan teşkilatını karşılaştırarak, ilk Türk İslam devletlerinde divan sayısının neden artmış olabileceğini açıklayınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 29
İlk Türk İslam devletleri arasında yer alan Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçukların
taşra teşkilat yapısını karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 31
1. Farklı milletlerden oluşan bir devletin uzun yıllar ayakta kalabilmesinin sebebleri sizce
ne olabilir?
2. “İşi ehline vermek.” deyiminden ne anlıyorsunuz?
3. Hukuk kurallarının toplum düzeni açısından önemi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Devletlerin kurulduğu coğrafyalar, onların yönetim anlayışlarını nasıl etkilemiştir?


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 32
Osmanlı Devleti ile ilk Türk İslam devletlerini analiz ederek, bu devletlerin yönetim anlayışlarını benzerlik ve farklılıklar açısından değerlendiriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 34
Osmanlı Devleti’nde belli dönemlerde yönetim anlayışında meydana gelen önemli
değişiklikleri noktalı yerlere yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 36
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarında, farklı düşünceler
savunulmuş olmasına rağmen, hepsinin birleştiği ortak amaç nedir?


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 39
Günümüzde bazı devlet memurlarının üstlendiği görevler yukarıda verilmiştir. Bu görevlilerin üstlendikleri işleri, Osmanlı Devlet teşkilatındaki görevlilerin yaptıkları işlerle
eşleştiriniz.


Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 44
Metne göre Osmanlı Devleti’nin savaş organizasyonunda başarılı olmasını sağlayan
önemli uygulamaları nelerdir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 46
Nizam-ı Cedit, Sekban-ı Cedit, Asâkir-i Mansure-yi Muhammediye, Redif, Hamidiye
Alayları
Yukarıda Osmanlı askerî teşkilatındaki değişimleri ifade eden ordu isimleri verilmiştir.
Bu ordu isimlerini ilgili açıklamanın altındaki noktalı yerlere yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 47
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yeni kurumların oluşmasına neden hız verilmiş olabilir?
Açıklayınız.
Tablo 1.8’de verilen ve XIX. yüzyılda merkez teşkilatı içinde yer alan görevlilerin,
Osmanlı Devleti’nin geçmiş dönemindeki karşılıklarını yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 49
II. Abdülhamit’in Kanun-i Esasi’yi kabul etmesinin nedenleri nelerdir?

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 50
Osmanlı Devleti ile Roma Germen İmparatorluğu’nu merkeziyetçi bir yapı oluşturması
bakımından değerlendiriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 51
Aşağıdaki “Busbecq (Busbek) ve Ordu” adlı metinde, Busbecq’in Türk ordusu ve
kendi orduları hakkındaki düşünceleri verilmiştir. Busbecq’in bu sözlerinden hareketle,
Kanuni ve Şarlken Dönemi ordu teşkilatlarını ana hatlarıyla karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 52
İlk Türk İslam devletleri ile Osmanlı Devlet’inin teşkilat yapısını karşılaştırarak benzer
ve farklı yönlerini noktalı yerlere yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 53
1. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında neler biliyorsunuz?
3. Cumhuriyet rejimi hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 54
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ülkeyi yönetme yetkisi, eski Türk geleneklerinde
olduğu gibi hanedan üyelerine aitti. Bu nedenle padişah olan kişi malikü’l mülk, yani ülkenin ve devletin tek sahibiydi. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasıyla yönetim anlayışı değişerek halkın iradesinin meclise yansıması sağlanmıştır. Yukarıdaki metni de dikkate alarak Osmanlı Devleti ve Yeni Türk Devleti’nin yönetim
anlayışlarını karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 55

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 56
Yukarıdaki metne göre, I. Meclis’in yapısını değerlendirerek milletvekillerinin
hangi amaç etrafında toplandıklarını yazınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 57
I. ve II. meclis ile günümüzdeki meclisi karşılaştırınız.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.
1. İlk Türk devletlerinde devlete İL  denirdi.
2. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere veya TOY- KURULTAY denirdi.
3. İlk Türk İslam devletlerinde belediye işlerine MUHTESİP adı verilen görevliler bakardı.
4. Selçuklularda askerî işler ile ilgilenen divana DİVANI ARZ denirdi.
5. Osmanlı’da devletin sonsuza dek yaşayacağına olan inanç DEVLETİ EBEDİ MÜDDET tanımı ile ifade edilir.
6. 1871 Vilayet Nizamnâmesi ile köy ile kaza arasında oluşturulan yeni idari birimin adı NAHİYEdir.
7. İlk Osmanlı Parlamentosunda padişah tarafından seçilen milletvekillerinden oluşan
meclise AYAN MECLİSİ denirdi.
8. Osmanlı Devleti’nde deniz askerlerine LEVENT  denirdi.
9. Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası TEŞKİLATI ESASİYE dır.
10. Türkiye Cumhuriyeti’nde yasama yetkisi TBMM’YE aittir.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
11. İlk Türklerde yargı işlerine bakan görevlinin adını yazınız.
……………………………………………
12. Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı kimdir?
……………………………………………
13. Osmanlı Devleti’nde kazaların yönetiminden sorumlu görevliye verilen ad nedir?
……………………………………………
14. Osmanlı’da günümüzdeki danıştayın görevini yerine getiren komisyonun adı nedir?
……………………………………………
15. 1921 Anayası’na göre yürütme yetkisi kime aittir?
……………………………………………
C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
16. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını açıklayınız.
17. Türk devletlerinin kuruluşunda boyların etkisini açıklayınız.
18. İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerini teşkilat yapısı açısından karşılaştırınız.
19. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışlarını
karşılaştırınız.
20. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İstimalet politikasını açıklayınız.
21. Osmanlı Devleti yönetim anlayışı ile Selçuklulardaki yönetim anlayışını karşılaştırınız.
22. Tanzimat Dönemi yönetim anlayışında meydana gelen değişiklikleri açıklayınız.
23. Meşrutiyet dönemindeki demokratikleşme hareketleri hakkında bilgi veriniz.
24. Yeni Türk Devleti’nde I. Meclis’in özelliklerini açıklayınız.
25. Meclis Hükûmeti Sistemi hakkında bilgi veriniz.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 63
Ç) 26, 27 ve 28. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Bir devlette yasama ve yürütme organlarının halk tarafından ayrı ayrı seçilerek göreve
getirildiği, yasama ve yürütmenin birbirlerine karşı değil halka karşı sorumlu olduğu,
belirli bir süre için seçilen yasama ve yürütme organları arasında yetki ve görev ayrımının
net bir şekilde yapıldığı hükümet sistemine “Başkanlık Sistemi” denir.
Bu sistemde yürütme organı yasama organını feshedemez. Yasama organı da yürütme
organını bazı durumlar dışında görevden alamaz. Yargı organı ise bağımsızdır. Bu
özellikleri nedeniyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin sert bir şekilde uygulandığı bir hükümet
sistemi olarak kabul edilir. Başkanlık Sistemi kendi içinde farklı modeller şeklinde uygulanmaktadır.
Her ülke kendi özgün modelini geliştirmiştir.
Başkanlık Sistemi, başbakanlı ve başbakansız olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi, bakanlar
kurulu üyelerinin başkanın teklifi ve yasama organının onayı ile atandığı model
ile doğrudan başkan tarafından atandığı model olmak üzere yine iki gruba ayrılmaktadır.
26. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi Başkanlık Sistemi’nde geçerliliğini korumaktadır.
B) Başkan, meclisi feshetme yetkisine sahiptir.
C) Vatana ihanet gibi istisnai durumlarda Meclis, başkanı görevden alabilir.
D) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır.
E) Milletvekillerini ve başkanı halk seçer.

27. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yasama organı yürütme organına karşı sorumludur.
B) Yargı, başkanın talimatları doğrultusunda çalışır.
C) Bakanlar kurulunu başbakan atar.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri başkanda toplanmıştır.
E) Bakanlar kurulu üyeleri başkan tarafından atanır.

28. Metindeki bilgiler ve 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’nden hareketle, ülkemizde hangi model Başkanlık Sistemi uygulanmaktadır?
Açıklayınız

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
29. İlk Türk devletlerinde doğuyu inançları gereği asıl hükümdar, batıyı ise genelde yabgu ünvanıyla hükümdarın kardeşi yönetirdi. Bu yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) İlk Türk devletlerinde doğu kutsal kabul edilmektedir.
B) Merkezî otoriteyi güçlendirmiştir.
C) Taht kavgalarını engellemiştir.
D) Yabgunun yetkileri daha fazladır.
E) Yabgu bütün devlet işlerinde hükümdardan bağımsız hareket etmektedir.

30. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak;
I. Türklerde gelişmiş mimari eserlere ilk defa Hunlar’da rastlanmıştır.
II. Konargöçer yaşam tarzı Türklerin teşkilatçılık özelliğini geliştirmiştir.
III. Kök Türklere ait paralarda hatun ve kağanın resimleri birlikte basılmıştır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
C) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi MEB Yayınları Cevapları Sayfa 64
31. “Devlet yönetimi hakkında bilginler ve cihan görmüş kişiler ile tedbir almak gerekir.
Tedbir alan kişilerin sayısı ne kadar fazla olursa, gücü de o kadar fazla olur. On kişinin alacağı tedbir, üç kişinin alacağı tedbirden daha kuvvetli olacaktır.” Nizamülmülk’ün “Siyasetnâme” adlı eserinden alınan bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Liyakata önem verildiği
B) Bilim insanlarına önem verildiği
C) Meşveretin (danışma) önemli olduğu
D) Yönetimde farklı unsurlar olduğu
E) Farklı fikirlerin dikkate alındığı

32. İlk Türk İslam devletlerinde devlete ait bazı toprak gelirlerinin  memurlara maaş karşılığı olarak verilmesine ne ad verilirdi?
A) Mukataa
B) İkta
C) İltizam
D) İstimalet
E) Malikane

 

33-Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde uygulanan; istimalet politikası, iskân siyaseti, gaza ve cihad anlayışı ve veraset sistemindeki değişiklikler aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Gelirlerin artmasına
B) Merkezî otoritenin artmasına
C) Balkanlarda kalıcı olunmasına
D) Geniş sınırlara ulaşılmasına
E) Gayrimüslimlerin devlet yönetimine katılmasına

34. Osmanlı Devleti’nde ordu yapısı Duraklama Dönemi’nden itibaren bozulmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ordunun bozulmasının sonuçlarından birisi değildir?
A) Tımar gelirlerinin azalması
B) Merkezî otoritenin bozulması
C) Tımarlı sipahi sayısının azalması
D) Devşirme usulünün uygulanması
E) Kanunu Kadim’e aykırı asker alımı

 

35-Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiyle
birlikte yaygınlaşan modern devlet anlayışıdır. Ulus devlet anlayışı özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde kendini göstermiş, Osmanlı ve Avusturya gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık hareketlerinin başlamasına sebep olmuştur.”
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ulus devlet anlayışı dünyayı olumlu bir şekilde etkilemiştir.
B) Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali ile daha da güçlenmiştir.
C) XX. yüzyılda birçok ulus, bağımsızlık mücadelesine girmiştir.
D) Ulus devlet fikri, bazı devletleri olumsuz etkilemiştir.
E) Bazı fikir akımları evrensel düzeyde etki yapabilmektedir.

36. “Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda merkezî otoritenin zayıflamasıyla yerel ileri
gelenler siyasi ve ekonomik yönden oldukça güçlenmişlerdir.”
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına yol açmıştır?
A) Rejim tartışmasının yaşanmasına
B) Denge politikasının izlenmesine
C) Sened-i İttifak’ın imzalanmasına
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine
E) Osmanlıcılık Akımı’nın güçlenmesine

37. 1. Meclis’in (1920-1923) üyelerine, sahip oldukları meslek açısından bakıldığı zaman,
bu üyelerin %46.9’unun devlet memuru; %14’ünün avukat, gazeteci, doktor, bankacı ve mühendis; %18.9’unun çiftçi, tüccar ve aşiret üyesi; %11.2’sinin ise müftü, müderris ve şeyhlerden oluştuğu görülür.
Bu metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Meclis’te avukatların sayısı belli değildir.
B) Meclis’te ülkenin farklı kesimlerinden insan vardır.
C) Bankacıların sayısı, doktorlardan fazladır.
D) Meclis’te tarım ile uğraşan insanlar da vardır.
E) Mecliste din adamları vardır.

4 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir