Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Bilimine giriş ve İlkçağ Uygarlıkları testleri

Tarih Bilimine giriş ve İlkçağ Uygarlıkları testleri
Tarih Bilimine giriş ve İlk çağ uygarlıkları ile alakalı 70 adet soruyu aşağıya ekledik. Sorular son derece kaliteli hazırlanmıştır. Bu sebeple hem tarih dersi yazılı sorularında hemde ders için Quiz olarak kullanmaya uygundur. Hatta KPSS Tarih Testleri çözenler bile kullanabilirler. YGS ve LYS tarih için çözülebilir.

SORULAR
1. Diğer adı kazı bilimi olan ve tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıp, kimler tarafından yapıldığını açıklayıp, değerlendiren bilim dalına ne ad verilir?
A) Arkeoloji
B) Paleografya
C) Filoloji
D) Nümizmatik
E) Kronoloji
2. Takvim bilgisi olup, tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Arkeoloji
B) Paleografya
C) Filoloji
D) Nümizmatik
E) Kronoloji

3. Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Diplomatik
B) Etnografya
C) Heraldik
D) Epigrafya
E) Antropoloji
4. Eski yazıları tür ve şekil yönünden inceleyip okunmasını sağlayan bilim dalına ne ad verilir?
A) Arkeoloji
B) Paleografya
C) Filoloji
D) Nümizmatik
E) Kronoloji
5. Anıtlar üzerine yazılmış kitabeleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Diplomatik
B) Paleografya
C) Heraldik
D) Epigrafya
E) Filoloji
6. Diğer adı “Meskukat” olup eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Arkeoloji
B) Paleografya
C) Heraldik
D) Nümizmatik
E) Epikrafya
7. Dil bilimi olup, dil vasıtasıyla tarihte yaşamış olan milletlerin hangi soya ait olduklarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Diplomatik
B) Paleografya
C) Heraldik
D) Epigrafya
E) Filoloji
8. Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını, ırk ve kökenlerini inceleyen bilim dalına ne denir?
A) Diplomatik
B) Etnografya
C) Heraldik
D) Epigrafya
E) Antropoloji
9. Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceleyen bilim dalına ne denir?
A) Diplomatik
B) Paleografya
C) Heraldik
D) Epigrafya
E) Filoloji
10. Sosyal olayları inceleyen, toplumdaki sosyal olayların kaynaklarını ve kanunlarını tespit eden bilim dalına ne ad verilir?
A) Diplomatik
B) Sosyoloji
C) Etnografya
D) Coğrafya
E) Filoloji
11. Günümüze kadar gelmiş resmi belgeleri, fermanları, beratları, antlaşma ve yazışmaları inceleyen bilim dalına ne denir?
A) Diplomatik
B) Paleografya
C) Heraldik
D) Epigrafya
E) Filoloji
12. Karbon 14 metodu ne işe yarar?
A) Tarihi buluntuların yaşını belirler.
B) Tarihi buluntuların okunmasını sağlar.
C) Tarihi buluntuların neden yapıldığını belirler.
D) Tarihi belgelerdeki mühürleri inceler.
E) İnsanların ırk yapılarını inceler.

13. Tarihte güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir?
A) Sümerler
B) Lidyalılar
C) Fenikeliler
D) Romalılar
E) Mısırlılar

14. Tarihte ay yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir?
A) Sümerler
B) Lidyalılar
C) Fenikeliler
D) Romalılar
E) Mısırlılar

15. Türkler tarihte kullandıkları takvimler şunlardır : 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi Takvim. Bu takvimlerden ay yılı esasına dayalı olan hangisidir?
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
B) Hicri Takvim
C) Celali Takvim
D) Rumi Takvim
E) Miladi Takvim

16. Türklerin tarihte kullandıkları takvimlerden güneş yılı esasına dayalı olan hangisidir?
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
B) Miladi Takvim
C) Celali Takvim
D) Rumi Takvim
E) Hepsi

17. Hicri takvim neyi başlangıç alır?
A) Yazının bulunmasını
B) Hz. Muhammed’in doğumunu
C) Hz. İsa’nın doğumunu
D) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü
E) Kavimler Göçünü

18. Miladi takvim neyi başlangıç alır?
A) Yazının bulunmasını
B) Hz. Muhammed’in doğumunu
C) Hz. İsa’nın doğumunu
D) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü
E) Kavimler Göçünü

19. Aşağıdakilerin hangisi Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farklardan değildir?
A) Hicri Takvim ay yılına, Miladi takvim ise güneş yılına göre düzenlenmiştir.
B) Hicri takvim miladi takvimden 11 gün daha kısadır.
C) Hicri takvim Hicret olayını, Miladi takvim Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç alır.
D) Hicri takvimi Türkler, Miladi takvimi ise İbraniler düzenlemiştir.
E) Hicri takvime göre bir yıl 354 günden, Miladi takvime göre ise 365 gün 6 saatten oluşur.

20. Döneminin ünlü şair ve matematikçisi Ömer Hayyam tarafından Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına, güneş yılı esasına göre düzenlenen takvim hangisidir?
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
B) Miladi Takvim
C) Celali Takvim
D) Rumi Takvim
E) Hepsi

21. Osmanlı Devleti’nde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. Yüzyıl başlarından itibaren kullandığı güneş yılı esasına dayalı takvimin adını yazınız.
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
B) Miladi Takvim
C) Celali Takvim
D) Rumi Takvim
E) Hepsi

22. Tarih bilmine göre Tarih ne ile başlar?
A) Yazının bulunmasını
B) Ateşin bulunmasıyla
C) Hz. İsa’nın doğumuyla
D) Hz. Adem ile
E) Kavimler Göçüyle

23. Aşağıdakilerin hangisi Tarih öncesi devirlerden değildir?
A) Kaba taş
B) Yontma taş
C) Cilalı taş
D) Bakır
E) İlkçağ

24. Aşağıdakilerin hangisi Tarihi devirlerden değildir?
A) İlkçağ
B) Ortaçağ
C) Yeniçağ
D) Yakinçağ
E) Cilalı Taş Devri

25. Ateş hangi devirde bulunmuştur?
A) Kaba Taş Devri
B) Yontma Taş Devri
C) Cilalı Taş Devri
D) Bakır Devri
E) Tunç Devri

26. İnsanlar hangi devirde yerleşik hayata geçip, tarımla uğraşmaya, hayvanları evcilleştirmeye başlamıştır?
A) Kaba Taş Devri
B) Yontma Taş Devri
C) Cilalı Taş Devri
D) Bakır Devri
E) Tunç Devri

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden değildir?
A) Diyarbakır ( Çayönü)
B) Çanakkale (Truva)
C) Konya (Çatalhöyük)
D) Tuşba (Van)
E) Antalya ( Beldibi-Karain mağaraları)

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden değildir?
A) Burdur ( Hacılar)
B) Çorum (Alacahöyük)
C) Konya (Çatalhöyük)
D) Tuşba (Van)
E) Yozgat (Alişar)

29. Anadolu’da ilk yazılı belgeler nerede bulunmuştur?
A) Burdur ( Hacılar)
B) Çorum (Alacahöyük)
C) Konya (Çatalhöyük)
D) Kültepe (Kayseri )
E) Yozgat (Alişar)

30. Aşağıdakilerden hangisi başlıca Anadolu uygarlıklarından (M.Ö. 2000-M.Ö. 600 yılları arasındaki) değildir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Fenikeliler
D) Lidyalılar
E) İonlar

31. Anadolu’da siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlık hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Frigler
C) Fenikeliler
D) Hititler
E) İonlar

32. Tarihte “Anal” adı verilen yıllıklarla tarih yazıcılığını başlatan uygarlık hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Frigler
C) Hititler
D) Urartular
E) İonlar

33. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir?
A) Kadeş
B) Kuzey Şansi
C) Truva
D) Uruk
E) Lagaş

34. “Pankuş” adı verilen danışma meclisi hangi uygarlığa aittir?
A) Asurlular
B) Hititler
C) Sümerler
D) Mısırlılar
E) İbraniler

35. Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi olan kraliçeye ne ad verilirdi?
A) Pankuş
B) Anal
C) Tavananna
D) Kibele
E) Ahuramazda

36. Frigler’in en büyük tanrısının adı nedir?
A) Zeus
B) Kibele
C) Afrodit
D) Eros
E) Ahuramazda

37. Kral Midas tarafından Eskişehir yakınlarında, Gordion başkent olmak üzere kurulan devlet hangisidir?
A) Asurlular
B) Hititler
C) Elamlar
D) Frigler
E) Lidyalılar

38. Dokumacılıkta ileri giden ve “Tapetes” adı verilen halı ve kilimleri ile ünlü uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B) Urartular
C) Akadlar
D) İyonlar
E) Lidyalılar

39. Başkenti Sardes (Sard) olmak üzere Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulan uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B) Urartular
C) Akadlar
D) İyonlar
E) Lidyalılar

40. Tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D) İyonlar
E) Lidyalılar

41. Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu hangi uygarlık açmıştır?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Sümerler
D) İyonlar
E) Hititler

42. İzmir Körfezi’nden, Güllük Körfezi’ne kadar olan bölgede kurulan, bilim ve sanatta çok gelişmiş olan uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Urartular
D) İyonlar
E) Hititler

43. Homeros’un İlyada ve Odesia destanı hangi uygarlığa aittir?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Urartular
D) İyonlar
E) Hititler

44. Tales, Pisagor, Heredot, Hipokrat ve Diojen gibi bilim adamları hangi uygarlıkta yaşamışlardır?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Urartular
D) İyonlar
E) Hititler

45. Efes’teki ARTEMİS tapınağı hangi uygarlığa aittir?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Urartular
D) İyonlar
E) Hititler

46. Başkent TUŞBA (Van) olmak üzere kurulan, kaleler ve su kanalları ile ünlü uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Urartular
D) İyonlar
E) Hititler

47. Daha çok hayvancılıkla uğraşıp, madencilik ve maden işlemeciliğinde ileri giden Anadolu uygarlığı hangisidir?
A) Frigler
B) Lidyalılar
C) Urartular
D) İyonlar
E) Hititler

48. Tarihte Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
A) Mezopotamya
B) Maveraünnehir
C) Orta Asya
D) Kafkasya
E) Kürk Yolu

49. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A) Asurlular
B) Elamlar
C) Sümerler
D) Babilliler E) İbraniler

50. “Site” adı verilen şehir devletleri halinde yaşayan, “ENSİ” veya “PATESİ” denilen Rahip-Krallar tarafından yönetilen ve en önemli şehirleri Ur, Uruk, Lagaş olan uygarlık hangisidir?
A) Asurlular
B) Elamlar
C) Sümerler
D) Babilliler
E) İbraniler

51. Çok tanrılı inanca sahip olan Sümer tapınaklarına ne ad verilir?
A) Pankuş
B) Anal
C) Tavananna
D) Ziguart
E) Pramit

52. Günümüz uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez hangi uygarlık bulmuştur?
A) Asurlular
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D) Babilliler
E) Mısırlılar

53. Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları hangi uygarlığa aittir?
A) Asurlular
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D) Babilliler
E) Mısırlılar

54. Gılgamış, Yaradılış ve Tufan destanları hangi uygarlığa aittir?
A) Sümerler
B) Kırgızlar
C) İskitler
D) Babilliler
E) Oğuzlar

55. Tarihte matematik ve geometrinin temelini atan, dört işlemi bulan, dairenin alanını hesaplayan, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlayan, ayrıca astronomi ile ilgilenip buçları bulan uygarlık hangisidir?
A) Asurlular
B) Hititler
C) İyonlar
D) Mısırlılar
E) Sümerler

56. Persler ve Medler nerede kurulmuş devletlerdir?
A) İran
B) Anadolu
C) Mısır
D) Hindistan
E) Çin

57. Büyük İskender’in Asya Seferi sonucunda, Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyeti’nin karışımından ortaya çıkan uygarlığa ne denir?
A) Roma
B) Helenizm
C) Fenike
D) Hümanizm
E) İyon

58. Bozdoğan Kemeri ve Çemberlitaş (İstanbul), Ogüst Mabedi (Ankara) ve Aspendos Tiyatrosu (Antalya) hangi devletten günümüze kalan eserlerdir?
A) İyon
B) Mısır
C) Fenike
D) Persler
E) Roma

59. Mısırlılardan aldıkları Güneş Takvimi’ni “Jülyen Takvimi” adıyla geliştiren uygarlık hangisidir?
A) Asurlar
B) Sümerler
C) Fenike
D) Persler
E) Roma

60. Fenikelilerin bulduğu alfabeyi geliştirerek günümüz Latin Alfabesi’ni oluşturan uygarlık hangisidir?
A) Asurlar
B) Sümerler
C) Fenike
D) Mısırlılar
E) Roma

61. Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha Kanunları hangi uygarlığa aittir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Fenike
D) Roma
E) Mısırlılar

62. Tarihte bilinen ilk sürekli ve düzenli orduyu kurarak tarihin ilk büyük imparatorluğunu kuran Mezopotamya uygarlığı hangisidir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar
E) Asurlar

63. Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen kanunlar hangi uygarlığa aitttir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar
E) Asurlar

64. Babillilerin dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen eseri hangisidir?
A) Babil’in Asma Bahçeleri
B) Zeus Tapınağı
C) Aspendos Tiyatrosu
D) Ogüst Mabedi
E) İskenderiye Feneri

65. Anadolu’da ticari koloniler kurarak, çivi yazısını Anadolu’ya getiren uygarlık hangisidir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar
E) Asurlar

66. Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, tarihte bilinen ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetlerini başlatan uygarlık hangisidir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar
E) Asurlar

67. Mısırlıların kendilerine özgü kutsal resim yazısına ne ad verilir?
A) Sfenks
B) Hiyeroglif
C) Firavun
D) Ra
E) Papirüs

68. “Polis” adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Güçleri denk olduğundan birbirlerine üstünlük sağlayamamaları nedeniyle ilk çağda milli bütünlüklerini sağlayamadılar. Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan Perslere karşı birlik sağlayan bu medeniyet hangisidir?
A) Yunan
B) İbrani
C) Sümer
D) Mısır
E) Fenike

69. Mezopotamya çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek tarihin bilinen ilk alfabesini (HARF YAZISI) bulan uygarlık hangisidir?
A) Yunan
B) Roma
C) Sümer
D) Asur
E) Fenike

70. Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında hüküm sürüp, camı icat eden ve deniz ticareti denince akla gelen uygarlık hangisidir?
A) Lidya
B) Fenike
C) Sümer
D) Asur
E) İyon

71. Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık hangisidir?
A) Asurlular
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D) Babilliler
E) İbraniler

72. Kudüs’teki Mescid-i Aksa (Süleyman Mabedi) hangi uygarlığa aittir?
A) Asurlular
B) Fenikeliler
C) İbraniler
D) Babilliler
E) Mısırlılar
1-A 11-A 21-D 31-D 41-B 51-D 61-D 71-E
2-E 12-A 22-A 32-C 42-D 52-C 62-D 72-C
3-B 13-E 23-E 33-A 43-D 53-D 63-A
4-B 14-A 24-E 34-B 44-D 54-A 64-A
5-D 15-B 25-C 35-C 45-D 55-E 65-E
6-D 16-E 26-C 36-B 46-C 56-A 66-E
7-E 17-D 27-A 37-D 47-C 57-B 67-B
8-E 18-C 28-? 38-A 48-A 58-E 68-A
9-C 19-D 29-D 39-E 49-E 59-E 69-E
10-B 20-C 30-A 40-E 50-C 60-E 70-B

20 Comments

Leave a Reply