Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Dersi 11. sınıf 1. Dönem 1. yazılı soruları Cevaplı

Tarih Dersi 11. sınıf 1. Dönem 1. yazılı soruları Cevaplı
Aşağıdaki yazılı sorularını 11. sınıf tarih dersi için kullanabiliriniz. 11. sınıf yeni müfredat yazılı soruları cevaplarını da ekleyeceğiz. Başarılar dileriz.


1. Zitvatorok Antlaşması, Haçova Muharebesi, Karlofça Antlaşması,Girit’in Fethi, II. Viyana Kuşatması
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.
I.
II.
III.
IV.
V.
2. XVI. yüzyılda Osmanlı – Habsburg Mücadelesi hakkında 5 maddeyle bilgi veriniz.
3. 6- Karlofça Antlaşması’nın Türk tarihindeki önemi ve içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz.
4. Kutsal İttifakın oluşmasına yol açan olayı ve bu ittifaka katılan devletleri yazınız.

5. Osmanlı Safevi ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdaki olaylar hakkında 1 er madedelik bilgi veriniz.
Ferhat Paşa Antlaşması:
Nasuh Paşa Antlaşması:
Revan Seferi:
I. Kasrı Şirin Antlaşması:
6. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
Mütakabiliyet:
Habsburg:
Protestan:
Konjonktürel İttifak:
Levant ticareti:

7. Otuz Yıl Savaşları ve sonuçları hakkında 5 maddelik bilgi veriniz.
8. Aşağıdaki bilgiye bakarak XVII. ve XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne karşı oluşan tehditlere ( tehdit eden devlet ve amacı) iki örnek veriniz.
Tehdit “bir ülkenin siyasi rejimi üzerinde iradesini etkili kılabilecek, rejimi tümden değiştirebilecek, topraklarının bir bölümünü veya tümünü işgal edebilecek silahlı gücün varlığı” olarak tanımlanır.

9. Aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.
I) Otuz Yıl Savaşları’ndaki en ilginç nokta ise koyu Katolik ……………………. Protestan ittifakını desteklemesi olmuştur.
II) Westphalia Barışı ile Avrupa halkına ………………………özgürlüğü tanındı. ……………, ………………….. ve …………….. gibi devletlerin bağımsızlığı kabul gördü.
III) Karlofça Anlaşması’nın Osmanlı Devleti üzerindeki bir diğer etkisi de …… …. olgusunun zedelenmesidir.
IV) Karlofça Anlaşması’ndan sonra Fransa, Osmanlı Devleti nezdinde giderek itibarını kaybetmeye başladı ve bu boşluğu ………………….ve ………………….doldurdu.
V) Dünya ticaret yolları ……………………………………. ile iç denizlerden (Akdeniz) dış denizlere (Atlas, Büyük, Hint Okyanusları vd.) taşınmışdı.
VI) XVI. yüzyılın sonlarına doğru İber Yarımadası’nda İspanya, ………………… zapt ederek siyasi bütünleşme sağladı.

10. Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak işaretleyiniz.

Fransa sömürgeci ülkeler arasında ilk defa Afrika Kıtası’na yönelen ülke oldu.( )
Serav Antlaşması bazı küçük değişiklikler dışında bugünkü Türkiye-İran sınırını belirledi. ( )
1672’de Bucaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti bu antlaşma ile batıdaki en geniş sınırlarına ulaştı.( )
Osmanlı Devleti’nin kuzey sınır komşusu olan Rusya’nın güçlenmeye başlaması XVI. yüzyılın başlarında gerçekleşti. ( )
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Bahçesaray Antlaşması ile Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı. ( )

Leave a Reply